මහානාම විද්‍යාලයය - මොනරාගල

maha3 crest maha2

මහානාම විද්‍යාලය 1907 දී පිරිවෙනක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද අතර එය අද වන විට ඌව පලාත තුල ඉතා ජනප්‍රිය පාසැලකි. තවද මෙම පාසැල ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ඉතා පැරණි පාසැලකි.

අපගේ දැක්ම

අනාගත ලොව අභියෝග වලට මුහුණ දිය හැකි නැණ ගුණ සපිරි දරුවෙක් බිහිකිරීම සඳහා මධ්‍යස්ථානයක්

අපගේ මෙහෙවර

ගවේෂනය කරගත් දැනුම භාවිතා කලහැකි කුසලතා සහ යහපත් ආකල්ප වලින් පිරුනු හදවත් ඇති දරුවන් බිහිකිරීම

විද්‍යාලයේ සංවර්ධන ඉලක්ක 

  • අ.පො.ස.(සා.පෙළ) ප්‍රතිඵල 70% දක්වා වර්ධනය කර ගැනීම.
  • අ.පො.ස.(උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල තවත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වර්ධනය කර ගැනීම
  • අඩු සාධන මට්ටම් ඇති සිසුන් සදහා විෂය පෝෂක වැඩසටහන් ,මෙහිදී අ.පො.ස.(සා.පෙළ) හර විෂයයන් සදහා විෂය සංවර්ධන වැඩසටහන් සකසා ඇත.දැනටමත් ගණිතය විෂය සදහා තෝරාගත් ළමුන් කණ්ඩායමක් සදහා විද්‍යාලයේ සියලුම ගණිත ගුරුවරුන් එම වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත.
  • දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වසා දමා ඇති කාන්තා හා පිරිමි නේවාසිකාගාර දෙක නැවත ආරම්භ කිරීම. 
    1. මේ සදහා දැනටමත් අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.නේවාසිකාගාර ආරම්භ කිරීම සදහා අවශ්‍ය මූලික සම්පත් පිළිබද වාර්තාවක් සකසා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කර ඇත.
    2. ක්‍රීඩා කටයුතුවල වඩාත් සංවර්ධනයක් ඇතිවේයැයි අප බලා පොරොත්තු වන්නේ මෙම නේවාසිකාගාර ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුවය.

Site developed by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @ Computer Resource center and Vikasitha Harsha

Monday the 20th. මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයය. Best online poker sites - All rights reserved.